receptieGebruikelijk is dat er na afloop van de verdediging er een receptie plaatsvindt waar de nieuwe doctor wordt gefeliciteerd met de behaalde graad. Meestentijds zal de receptie worden verzorgd in de Refter nabij de Aula.
Hoewel de receptie aansluitend aan de verdediging georganiseerd wordt, dient iedereen hierover zelf afspraken te maken met Servicepoint Facilitair Bedrijf / Catering.
Zie Adressen