Er zijn verschillende manieren om het proefschrift bij de drukker aan te leveren. De laagste kosten worden berekend bij een volledig drukklare aanlevering van zowel binnenwerk als omslag. Op deze wijze heb je enkel met drukkosten te maken, en voorkom je de kosten van drukwerkvoorbereiding.

1. Drukklaar, als digitaal bestand

Drukklaar houdt in de meeste gevallen in: een PDF bestand. Overleg met u drukker hoe u deze PDF dient te genereren. Ervaring leert dat niet elke PDF generator een goed drukklaar PDF-bestand maakt.

Voor cliënten van Datawyse staan op de website diverse artikelen die u kunnen helpen bij het drukklaar aanleveren van uw bestanden!

2. Niet-drukklare tekst als digitaal bestand

Heb je zelf niet de tijd of mogelijkheden om het manuscript zelf drukklaar te maken, dan kun je altijd terugvallen op de expertise van Datawyse. De kale tekst wordt als MSWord bestand aangeleverd en door ons overgezet op ons computersysteem. Dit brengt echter extra tijd en kosten met zich mee. Om op deze kosten te besparen kun je de tekst eventueel vooraf voorzien van de juiste tekst en alineastijlen. Heeft u interesse? Neem dan vooraf contact met ons op omtrent de wijze van aanlevering.

TIP

Werk vanaf het begin toe naar de uiteindelijke layout, en wacht niet tot de goedkeuring van de commissie er is.

Kijk goed naar wat anderen al gedaan hebben. Beter goed gekopieerd dan slecht verzonnen.

Wacht niet tot het laatste moment wanneer je adviezen over layouttechnische zaken wilt.

TIP

Overleg vooraf met je drukker wat 'drukklaar' inhoudt om nare verrassingen achteraf te voorkomen.
Een tekstverwerker is géén dtp-pakket.
- Met een moderne tekstverwerker kun je boeken maken, maar er zijn duidelijke beperkingen.
- Advies: accepteer deze beperkingen wanneer je ze tegenkomt en werk erom heen.
- de nadruk van ‘n tekstverwerker ligt op het intypen en bewerken van de tekst = "korte" leertijd
- de nadruk bij dtp ligt op aanbrengen van vorm in de tekst = "lange" leertijd

Stijlfunctie

MSWord, evenals vrijwel alle andere tekstverwerkers kennen de zogeheten 'stijlfunctie'. Dit is een functie waarbij groepjes van bepaalde codes bij elkaar gezet worden, waarna deze combinatie van code's met één enkel commando zijn te activeren. Deze functie komt zeer van pas wanneer we een boek 'opmaken'.(d.i. het aanbrengen van vormgevingscode's).

In de hiërarchie van de kopjes heeft elk niveau zijn eigen tekstkenmerken en witmarges. Een kopje op niveau 1 is bijvoorbeeld vet en heeft 2 witregels boven en 1 witregel onder. In de stijlfunctie wordt dit kopje eenmalig als stijl toegevoegd, inclusief de tekstkenmerken cq vormgevingcode's.

a) achteraf veranderingen aanbrengen

Een zeer belangrijk aspect van deze manier van werken is de mogelijkheid om veranderingen met een druk op de knop in het hele boek aan te brengen. Zijn namelijk alle kopjes in de hoofdstukken voorzien van stijlcoderingen dan is het mogelijk door de stijlcode aan te passen de vormgeving van alle kopjes met deze stijlcode in één keer te laten veranderen.

b) de gesloten stijl

Gesloten stijlen zijn te vergelijken met de gebruikelijke tekstkenmerken als vet en onderstrepen. Voor de tekst waarop deze code van toepassing is, staat een 'aan'-code en achter de tekst een 'uit'-code. Alleen de tekst tussen de aan- en uit-code krijgen de vormgeving van de stijl mee.

c) de open stijl

Open stijlen worden gebruikt voor 'eenmalige' vormgeving die bijvoorbeeld per hoofdstuk terug komen. Een open stijl wordt bijvoorbeeld gebruikt om de complete set van initialisatie-code's aan het begin van een document door één enkele code te vervangen.

Veel gebruikte instellingen van de pagina

Formaat: 16,5x24 cm

Marges: onder 2,25 mm; boven 2,25 mm; linker- en rechtermarge 2,25 mm

Lettergrootte

Arial als voorbeeld

Basislettertype: 10 punts

Kop 1: 12 of 10 punts vet, 2 witreges voor, 1 witregel na

Kop 2: 10 punts cursief, 1 witregel voor.

Tabellen: 8 punts

Legende: 8 punts

Referenties: 10 punts 8 punts

Hoofdstuktitels 18-24 punts vet

Lettertypen

Er bestaan 2 letterfamilies: schreefletters (Times Roman, Garamond, Bodoni) en schreefloze (Arial, Helvetica, Futura).Schreefloze letters tonen groter en robuuster dan schreefletters. Hou hiermede rekening bij de bepaling van je lettergrootte. Een 12 punts Times Roman toont kleiner dan een 12 punts Arial.

Illustraties en afbeeldingen

Er bestaan meerdere soorten illustraties: lijntekeningen, grafieken en foto’s. Foto's dienen een resolutie te hebben van minimaal 250 dpi. Lijntekeningen en grafieken komen het besteuit in druk met een resolutie van minimaal 600 dpi. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met uw drukker.