Bij de publikatie van een proefschrift heeft men de mogelijkheid om voor het uitgeven naar een uitgever toe te stappen, danwel het boek in eigen beheer uit te geven.

De eerste mogelijkheid, het uitgeven via een uitgever is voor bepaalde wetenschapsgebieden heel gebruikelijk, terwijl het voor anderen een totaal onbekend fenomeen is. Promovendi van de rechtenfaculteit bijvoorbeeld komen voor de uitgave van hun proefschrift vaak bij uitgevers zoals Kluwer terecht, terwijl promovendi aan de economische of medische faculteit een proefschrift vrijwel altijd in eigen beheer uitgeven.

Ook bij de uitgave van een handelseditie via een uitgever is het bij een proefschrift nog steeds zo dat de promovendus vrijwel altijd de kosten van de volledige uitgave voor zijn/haar rekening neemt. Vraag daarom ter vergelijking altijd een offerte bij een boekdrukker op voor een uitgave volledig in eigen beheer.

Indien u een handelseditie overweegt neem dan ruim tevoren contact met de uitgever van uw keuze. De besluitvorming kan soms langer duren dan u denkt.

Uitgeven in eigen beheer

Bij een uitgave in eigen beheer draagt de promovendus zèlf zorg voor de productie van het proefschrift èn de distributie naar alle belanghebbenden. De promovendus zoekt zelf een drukker aan wie hij de opdracht geeft om het boek te laten drukken. De volledige oplage wordt daarna bij de promovendus afgeleverd.

Is er iemand geïnteresseerd in de publikatie dan dient deze persoon rechtstreeks contact met de promovendus op te nemen, waarna deze zelf besluit hoe met de aanvraag om te gaan (gratis aan te bieden of het boek te verkopen). De bepaling van de hoogte van het bedrag waarvoor het boek wordt aangeboden staat hem geheel vrij.