Ons bin zuunig

vliegtuigjeAls u zich bedenkt dat een boek toch al snel meerdere euro's kost en de portokosten minimaal € 2,64 per boek bedragen, dan is het soms onbegrijpelijk dat op de kosten van het verpakkingsmateriaal bezuinigd wordt. De functie van het verpakkingsmateriaal is dat een boek in ongeschonden staat bij de ontvanger aankomt. Gezien het gewicht en de kwetsbaarheid van een boek is dit niet gemakkelijk. Zeer veel wordt er gebruik gemaakt van luchtkussenenveloppen. Een luchtkussenenvelop beschermt een boek echter maar zeer beperkt. Het beschermt een boek wel tegen krassen en beschadigingen op het omslag, maar het "knikken" van de rug waardoor een boek "total-loss" raakt, wordt hiermede niet voorkomen. Het knikken (breken) van de rug treedt op wanneer een boek valt en op een van de zijkanten terechtkomt. Door gebruik te maken van een stijve verpakking wordt een boek wel volledig beschermd. Een buchbox, een speciaal hiervoor ontwikkelde envelop beschermt het boek wel hiertegen. Een buchbox is een hardkartonnen envelop van voldoende dikte waarin een boek tot circa 280 pagina's goed beschermd is. Is een boek omvangrijker dan wordt een draaiboekverpakking aanbevolen. Dit is een golfkartonnen verpakking die rond het boek gewikkeld wordt. Op deze wijze ontstaat een stevige maar ook representatieve verpakking.

Modellen van beide verpakkingssoorten zijn bij Datawyse op verzoek verkrijgbaar.

Een draaiboekverpakking

Buchboxen Draaiboekverpakking

 

Postkamer en porto

Als promovendus heeft men vaak de mogelijkheid om de proefschriften te versturen via de postkamer van het ziekenhuis of de universiteit. Hierbij kan men gebruik maken van het porto betaalsysteem van deze instanties.

Portokosten

Heeft men de mogelijkheid van een postkamer niet, dan dient men rekening te houden met een forse kostenpost. De portotarieven van TNT Post liegen er niet om (zie Tarievenwijzer TNT Post).
Een zeer belangrijk tariefsverschil wordt gemaakt wanneer een boekzending niet meer in de brievenbus past. De maximale afmeting voor het brievenpost tarief is 38 x 26,5 x 3,2 cm en tot 3 kg, daarboven valt het onder het pakkettarief van TNT Post.

 

Gewicht en rugdikte van een genaaid gebrocheerd boek

 

Boekformaat 16,5 x 24 cm 90 grams papiergewicht; rugdikte 115 grams papier; rugdikte
96 pagina's ca. 300 gram; ca. 4 mm ca. 360 gram; ca. 5 mm
128 pagina's ca. 360 gram; ca. 6 mm ca. 430 gram; ca. 7 mm
160 pagina's ca. 420 gram; ca. 7 mm ca. 510 gram; ca. 9 mm
192 pagina's ca. 480 gram; ca. 8 mm ca. 590 gram; ca. 10 mm
224 pagina's ca. 540 gram; ca. 9 mm ca. 670 gram; ca. 12 mm

Bepaling van de oplage

Bepaal de oplage van je proefschrift niet door zomaar een aantal te schatten. De kans is dan groot dat vele dozen met boeken nog jarenlang op zolder staan, terwijl de kans even groot is dat vlak vòòr of nà de promotie al geen enkel boek meer over is.
Maak, om dit te voorkomen, tijdig een adressenlijst aan. Begin in een vroeg stadium, wanneer het manuscript naar de leescommissie gaat, al met deze lijst. Bepaal daarna als volgt de oplage van het proefschrift.

  • Tel de adressen op je adressenlijst (collega's en wetenschappers in binnen- en buitenland, familie en vrienden)
  • Tel daar de exemplaren bij die de promotor en/of vakgroep nodig heeft
  • De 10 exemplaren van het Rectoraat
  • De eventuele exemplaren voor sponsoren
  • De exemplaren te verspreiden bijvoorbeeld nav verwachte of onverwachte publiciteit rondom de het proefschrift
  • Bovenstaand totaal, plus bijvoorbeeld 25 à 50 exemplaren "onvoorzien"

Proefschriften voor Rectoraat

Bij het secretariaat CvD moeten tenminste drie weken voor promotiedatum 10 proefschriften worden ingeleverd. De stellingen en eventuele kaartjes dient u zelf in de proefschriften te steken voordat u deze bij het rectoraat inlevert.

Deze 10 boeken hoeft u niet afzonderlijk te verpakken.